ادبيات ترکي خراسان شمالي

شعرونثرترکي بجنوردي

بعلت مسافرت این پست فعال نخواهد بود
سلام

 

و عذرخواهی از عزیزانی

 

که اشعار این حقیر رو میپسندیدند.....

 

بعلت مسافرت این پست فعال نخواهد بود

 

تا دیدار بعد خدا نگهدار......قاسم آبادی

 

[ جمعه سی و یکم مرداد 1393 ] [ 9:50 ] [ همشهري ] [ ]
قئچئری...خدای مزه
گه بوگین  قنط آچئی........    ایچی گنم      آسمانه

 

یا گئدی    گنم ائپی          داغه ، داش و   هم دمانه

 

بوگیجه الدوز لره       سانئی دئری ...  ائرته یه چن 

 

های ائپی ایشق آیه         که عشقمزه     قونسن جانه 

 

یا گئدی بلود کمن           یاغئی بوگین   بش قارداشه 

 

یا اولئی گنم بوهار        شاواش بئری      شو بامانه 

 

گه که شق شقه اولئی      یمان داغی ده      گل بئری 

 

یا گنم اکه سانه قمری کمن   که تار اولئی     او ایوانه

 

گه گئدی چشمه اولئی       قئینئی     بوگین سرچاویه

 

که ایزئی بالغ کمن          بش قارداش دن تا  می نانه

 

گه بوگین عاشق اولئی      تا الا داغه   قوی   چکئی

 

خداینگ اله کمن          لاله  سئپی          گلستانه

 

من بوگین شیرین اولم     سن اولرنگ    فرهاد   اگر

 

المه توت النگه.....     قاچئی   تا       طاقه بستانه

 

گه بوگین نعمت لره       شکر ائدی و    سجده قویئی

 

قئچئری   خدای مز      بجنوردن تا       نی  یستانه

 

IMG-99-11GfaxM.jpg 

ترجمه فارسی

 

بیا خدای مان را صدا بزنیم

 

بیا امروز بال بگشاییم تا به آسمانها به پرواز در آییم

 

یا بر کو ه و دشت و دامنه ها بوسه ای بزنیم

 

امشب...تا به صبح ستاره ها را بشماریم و بچینیم

 

و باز بر ماه روشن بوسه ای بزنیم تا عشقمان بر جان بنشیند

 

یا چو ابری بربش قارداش بباریم

 

یا به مثابه بهاری  به بابا امان   شاباش بدهیم

 

بیا تا شقایق شویم و دردامنه کوه یمان داغی بروییم و به گل بنشینیم

 

یا به مانند دو قمری در طاق ایوانی.....تار شویم

 

تو بخواهی به مانند چشمه ای خواهیم جوشید در "سرچاوی"

 

یا بماندن ماهی ها شنا کنان  از بش قارداش تا به مهنان راهی شویم

 

بیا امروز عاشقانه تا به الاداغ داد بزنیم

 

و یا بمانند دستان خداوند در گلستان لاله بپاشیم

 

من امروز اگر شیرینت شوم   تو فرهادم میشوی

 

که دست در دستانم تا طاق بستان فرار کنیم

 

بیا امروز به نعمتهای خدادادی شکر کنیم و سجده بنهیم

 

خدایمان را فریاد بزنیم ...از بجنورد تا به   نی  یستان

 

بش قارداش ...بابا امان ..مهنان و سرچاوی آن...از جاهای دیدنی بجنورد

 

الاداغ یکی از کوههای بجنورد

 

قاسم ابادی

 

 

 

[ دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393 ] [ 19:19 ] [ همشهري ] [ ]
"شهرمه ایستیم"...اووقته ده که شهرمه
بئز کوچه مز  ایشقه ده              او مله ننگ     تئین ده

 

 

مله مزم     شو با صفا                خیاباننگ    ایچن ده

 

 

اکه چنار اکوده لن                     بو مله ده  او وقت ده

 

 

ایری مزنگ درده نه               گا  تاپشرردی  درخت ده

 

 

بجنورد ده  ده نئچه سانه             خیابان و      کوچه سه

 

 

پاریس کوچولو دئیردلن              بلند ده او   "سئرچه سه

 

 

کیچی یده اما دینم ..                خلقه نه    شاد و شنگول

 

 

بوش جووه نن جوان لره         فکول له یه و  چوخ ژیگول

 

 

بیر چکنم چارا سه   که        جوانلرنگ           یئر یده

 

 

هرکمه سن  استیردنگ         اورده          شایدم  ائویده

 

 

کتاب لره قولتقنه ....        ووررده یو            دوررده

 

 

آته سه ننگ نصیحته          بوتون یادن            چخرده

 

 

بیر کئنه یو"نیم تنه تمان"       انگنه                چکرده

 

 

اکه قران..واکسی آلرده       کوشه نه            ووررده

 

 

قارنه اگر آجه ده یم          یالان مالان        یو خئ  ده 

 

 

بوشم اگر جو وه یه ده        قدیم اوغلان         کئشی ده

 

 

انه سه  گئرن "قزله"         اولرده خاتنه         دیزرده 

 

 

بار و یوخ و یمان لقه        قولباشه سه           چکرده

 

 

او شهرمز قشنگه ده        مله لره               داره ده

 

 

یاخشه لقه...فریوان و      وفاله  چوخ          باره ده

 

 

 

زندگی نه تاشله دلن        معرفتنگ            بوینه نه

 

 

او چارایه  یئتشمدی       هرکم گئده            یوله نه

 

 

چار کوچه ننگ باشنده     که معطله دی     گئزی چن

 

 

هر کم گنم ائز یولنه      هر کم گئده         ائزی چن

 

 

شهرمه چکده کئنه یه     ایراق ایراقه        گئردم!!

 

 

معرفته و صفا سنه       شلوغ لق ده        ایتردم

 

 

شهرم اولده سبز و      های   قزل کمن   ایشاریه

 

 

کئنه کن ننگ         ا یسنه بئرمیه گئزلرم یاشاریه 

 

 

من شهرمه ایستیم       گنم قدیم که   او کوچه سه   

 

 

او کوچه که شئول کئتل     تور پاقه ده  اورته سه 

 

 

من شهرمه ایستیم       گنم ساده لقه       دیله نه

 

 

کوچه دن او چا راسنه   او ذوقه نن       یوله نه

 

 

من شهرمه ایستیم اگر    کوچه سه   سنگفرشه ده

 

 

من شهرمه ایستیم اگر    که مله سه       داشه ده

 

 

من شهرمه استیم اگر     کم نو ره ده     گئجه سه

 

 

من شهرمه ایستیم اگر     ترکی یده     سئرچه سه

 

 

من شهرم ایستیم اگرلاوو  حاجی خوانه ده یوکمانچه

 

 

من شهرم ایستیم اگر      آیه اولرده          اینچه

 

 

من شهرمه ایستیم اگر     توقره نن         یاترده

 

 

او شهرمه او شهرمه     که ایریه دیره یده  آترده......

 

IMG6141.jpg

 

ترجمه فارسی

 

شهرم را میخواهم .......شهر آنزمان را

 

کوچه ماروشن بود    در ته محله ای

 

محله  ای که در خیابان باصفایی قرار گرفته بود

 

دو چنار در آن خیابان   کاشته بودند که گاهی درد دلهامان را به آن میسپردیم

 

بجنورد بود . . و چند خیابان و چند کوچه

 

پاریس کوچولو مینامیدندش که      این قصه سر دراز دارد

 

شهر کوچکی بود ولی من فدای مردمش  که همه شاد و سرزنده بودند

 

جوانهایش با جیب خالی همگی بسیار شیک پوش بودند

 

چهار راه چکه نمی بود که ...محل استقرار جوان ها بود

 

هر کسی را میخواستی میتوانستی اونجا ببینی  انگار اتراقشان انجا بود !

 

کتابها به زیر بغل....انجا می ایستادند

 

و نصیحت پدرانه فراموششان میشد

 

یک پیراهن و یک کت و شلوار بتن داشتند

 

و با دو ریال واکسی کفشهایشان را واکس میزد

 

شکمشان اگرچه گرسنه بود ولی دروغ در کارشان نبود

 

با جیب خالی هم پسرای قدیمی ...مرد بودند

 

دختری را که مادر میپسندید   به زنی میگرفتند

 

و نداری و سختی را به دوش ....میکشیدند

 

شهرمان زیبا بود با محله های تنگ و باریکش

 

خوبی دران موج میزد و وفایش شهره بود

 

زندگی را به  گردن معرفت انداختندو ....

 

به چهار راه نرسیده هرکدام براهی رفتیم

 

سر آن  چهار کوچه ای که منتظر چشم هایی  میشدیم!

 

هر کس باز راه خودش و هرکسی برای خودش

 

من دیدم که شهرم دامنش را در ان دور دستها گسترانیده

 

اما معرفت را در ترافیک شهرم گم کردم

 

شهرمن اینک سبز ست و چون طلا میدرخشد

 

اما چشمانم اشکبارست زیرا بوی "کهنه "کن "را دیگر نمیدهد

 

من شهرم ر ا میخواهم با آن کوچه هایش

 

کوچه های سر بالا و سرازیرش  که تلی از خاک میان ان بود

 

من شهرم را میخواهم با سادگی و لهجه اش

 

راهی را که با شوق از آن کوچه تا به چهار راهش طی طریق میکردم

 

من شهرم را میخواهم با همان کوچه های سنگفرش.....

 

من شهرم را میخواهم با همان محله    سنگی

 

من شهرم را میخواهم اگر شبهایش نور کمتری داشت

 

من شهرم را میخواهم اگر قصه اش بزبان ترکی گفته میشد

 

من شهرم را میخواهم با "کمانچه لاوو حاجی خان "(۱)

 

من شهرم را میخواهم با ماهی که گاه باریک   میشد

 

من شهرم را میخواهم اگر با توقر میخوابید(۲)

 

شهر من  شهرمن  شهری بود که....بیدار بود و قلب تپنده ای داشت

 

"۱"لا وو حاجی خان   ...نوازنده    نابینای کمانچه

" و "۲" توقر مرد نابینایی که " فلوت "

 مینواخت

 

و شبهای بجنورد را در حزنی عمیق ...فرو میبرد

 

قاسم ابادی

 

 

[ یکشنبه نوزدهم مرداد 1393 ] [ 11:32 ] [ همشهري ] [ ]
"بجنوردم چن"
 

 

 

 

بمناسبت "۱۹ مرداد"سالروز تاسیس  استان خرا سان شمالی

 

برای بجنوردم

 

هر دفه     من باخم  سنه بجنوردم

 

 

 بوی        چکرم آسمانه بجنوردم

 

 

عاشقم او     محله نگه    شهرنگه

 

 

دینم سننگ او  جله نگه   بجنوردم

 

 

گئزنیرم داغ لرنگه      بو گین من

 

 

چغور ده که    باغلرنگه بجنوردم

 

 

آلا داغنگ ده       من بیلم خبر ده

 

 

یایق ده که     مسکه لرنگ دگر ده

 

 

ار کان ده که قوروت لرنگ بیان له

 

 

شیرین دیلنگ شیروان له یا گیفان له

 

 

آبنباتنگ   زنج له ده آق   بجنوردم

 

 

جانه قونر   شو ساره یاق بجنوردم

 

 

آنخ لرنگ   ممد اپو دن        گلر

 

 

سالوک ده که چوپان گنم  چای قویر

 

 

کندک لرنگ که قئینه سن  بجنوردم

 

 

یایق لرنگ که چئخه سن  بجنوردم

 

 

دوار لرنگ دولر گنم که  سیت دن

 

 

حصارعیسو درخت لره که تیت دن

 

 

بدرانله ننگ ایزم لره    که بیشسن

 

 

او بیجه  سه جلنگه دن که دیشسن

 

 

عسل کمن شیرین کامنگ  بجنوردم

 

 

اته گلر اوگین جاننگ     بجنوردم

 

 

گریواننگ....چشمه لره بجنوردم

 

 

صفاله سبز     دره لره  بجنوردم

 

 

مینان ده که       سرچاویه باخنده

 

 

او آبی کاشی    حوضه نه گئرنده

 

 

بالغ ایزن حوض لرنه    بجنوردم

 

 

های سانیرم قوز لرنه    بجنوردم

 

 

درکشنگ او شفتاله سه   یئتشسن

 

 

الدوزکمن شاخه ده های ایشارسن

 

 

اری لره ال  دن آلر      بجنوردم

 

 

آقزلره که  سو یقلر      بجنوردم

 

 

فیروزه ننگ طبیعته      بجنوردم

 

 

مغول لرنگ خیانته       بجنوردم

 

 

کئنه یه دنگ اگر بیراز     قدیم ده

 

 

ریزه یه دنگ گئزکمدنگ تقویم ده

 

 

بیلم چکر کئنه ینگ او .....ایراقه

 

 

تاریخ گلر قوجاق آچق     سراغه

 

 

دئرم   دینم که یوردمنگ بجنوردم

 

 

بجنوردمنگ بجنوردمنگ بجنوردم

 

 

 

ترجمه فارسی

 

 

"برای  بجنوردم"

 

هر بار که نگاهت میکنم.....بجنورد من

 

تا به اسمان  قد میکشم      بجنورد من

 

عاشق محله و شهرت هستم 

 

ریشه ات را بنازم         بجنورد من

 

امروز که کوه هایت را میگردم 

 

به باغهای در گودی افتاده ات ......

 

میدانم که در کوه آلاداغت خبر هایی ست

 

کر ه های زده شده   در مشکهایت چیز دیگری ست   بجنود من

 

کشکهای بیان دار  روستای ارکان .....

 

لهجه های شیرین مردم شیروان و گیفان

 

آبنباتهای شیرین  و کشدارت بجنورد من

 

و رو غن زرد حیوانی که  خوردنش لذت بخش ست و بجان مینشیند

 

کاکوتی هایت که از "ممد اپو "می اید

 

چو پانی که در دامنه سالوک باکندک و کاکوتی چای درست میکند

 

کندک هایت که بجوشد ....بجنورد من

 

تلم هایت که زده شود ....بجنورد من

 

بازهم گوسفندها پر از شیر خواهند شد

 

و باز درختهای "حصار حسینی "مملو از توت ....

 

انگورهای "بدرانلو "که برسد

 

و دانه دانه از خوشه بفتد

 

کامت به مانند عسل شیرین خواهد شد بجنورد من

 

و آنروز تنت از شادمانی به گوشت مینشیند بجنورد من

 

"گریوان " و.چشمه هایش

 

 دره های سر سبزش و با صفایش

 

به "سرچاوی مهنان "که می نگرم

 

به حوضی که انگار خداوند  با کاشی آراسته ست

 

به ماهی های شناور در حوض آبی

 

و شمردن  بی شمار درختان گردو

 

به محض رسیدن هلو های درکش

 

که بمانند ستاه ای بر شاخه هایش میدخشد

 

دل هر ر هگذری را آب میکند ....

 

چه بسا آب به دهان ها می اندازد

 

از طبعت فیروزه زیبا یت بجنورد من

 

از خیانت مغولها ........

 

اگر در قدیم کمی کهنه بودی

 

اگر کوچک بودی و در تقویم دیده نشدی

 

حال میدانم که دامنت به دور دستها خواهد کشید!

 

و تار یخ با اغوش باز به استقبالت میاید

 

خواهم گفت....من به فدای تو سر زمینم بجنوردم

 

بجنورد من ....بجنورد منی .....بجنوردم

 

 سوسن قاسم آبادی

 

 

 

[ شنبه یازدهم مرداد 1393 ] [ 10:59 ] [ همشهري ] [ ]
"الله یارنگ قشنگ آی..."
اوتز             گیجه که من سنه         التماس  ائدم

 

قرانه که           گا باشه یو        گا گئزمه چکدم

 

سن سفره احسانگه    سردنگ     یئره یو    من

 

بیر لقمه گئتردم                گنه او سفرنگه ائپدم

 

بیلدم بوگیجه عید و            ایری    بانه توتد ده

 

بیگانه دن او ایریمه سلکه له م  عشقنگه اکدم

 

منگ سانه که احسنت دئدم او  آینگه هر گین

 

تر پاقنگه ائپدم "رمضان"        عطرنگه سپدم

 

اوتز گیجه بئز    روضه ی رضوانگه    گلدی

 

شاباش شو که قویدنگ سنه من بنده لق ائدم

 

سن بئردنگ و تئکدنگ کرمه گئجه یو گیندز

 

من یقدم و سالدم   ائتیه      باخ             دوله گئدم

 

 

 

ترجمه فارسی

 

خدا نگهدار    ما ه زیبا.......وداع با رمضان

 

سی شب به تو التماس کردم

 

گاه قرآن را بر سر و گاه برچشم "نهادم "  یا از سر تبرک بر سر و چشم کشیدم

 

تو سفره احسانت را بر زمین گستردی

 

و من لقمه ای برداشتم و باز بر خوان کرمت بوسه ای زدم

 

دانستم امشب عید ست و باز دلم بهانه جویی میکند

 

دل را از هرچه غیر تو تکاندم و فقط عشق تو را کاشتم

 

هزار آفرین بر ماهت گفتم ......

 

و باز خاکت را بوسیدم و عطرت را "رمضان" پاشیدم

 

سی شب که به روضه ی رضوانت امدم

 

شاباش و عیدی من همان "گذاشتی که به تو بندگی کنم ....

 

توکرم کردی و شب و روز روزی عطایم فرمودی

 

و من جمع کرده     و در دامنم ریختم و چه زیبا که دست پر میروم"انشالله"

 

سوسن قاسم ابادی

[ چهارشنبه هشتم مرداد 1393 ] [ 9:41 ] [ همشهري ] [ ]
"قاشه کمان بوگلن!"
بوگیجه که بو ایشق  آی                                       گلن ده       آسمان ده

 

 

بئز گئذه ری او نازه نن                                        گئدر     ایتر جهان ده

 

 

بو گیجه که بوآی قشنگ                                     هلاله      قاشه اوخشیه

 

 

چخسن اگر مقبول ایزه                                       او کاشی حوضه دیشیه

 

 

بو گیجه که بو آی شاید                                 ادخله  یه           گئدد   ده    

 

 

الوز لره  یکه اله و                                      گئزه یولده            قوید ده

 

 

بوگیجه که بو آی نقد                                   های     ائزنه         سیزد ده 

 

 

 ایشق ایری لره تمام                                             ائز معطله        ائدد ه   

 

 

بو گیجه که بو آیه چن                                         گئزله  تمام       گئذن ده   

 

 

سوا که گین قاشه کمان                                         باخنگ سورمه وورن ده 

 

 

سوا که گین گلن خانم                                     یوخارده      های       گیلد ده

 

 

سن شو خدای !! خدای نجر                          بیر بخت       اونه       بئرد  ده

 

 

چخسن اگر آغ ایزنه                                     سوده باخئر           بذلت    تر

 

 

چخسن اگر سوامزه                                     عید ائدر             و تزلت    تر 

 

 

چخسن اگر یئرده که له                              ذوق ائدر و                   نقل سپر

 

 

بو عیده چن فرشته له                                    ایری مزه                های ائپر

 

 

چخسن اگرکفتر له یم                                   اوینیر  او                  آسمان ده

 

 

قره انم          شاباشمه                               قویر گنم                      قر آن ده

 

 

چخسن اگر                                             گین ام سوا                   تو یه    ده 

 

 

حسرته مز بو آیه چن                                     "خدایه چن "           بویه      ده    !

 

 

 

ترجمه فارسی

 

"عروس ابرو کمانی"

 

امشب که این ماه بمانند عروسی در آسمانست

 

ما به دنبالش و او با ناز در پهنه گیتی نا پیداست

 

امشب که این ماه ...زیبا و هلالی بسان ابروی کمانست

 

اگر در بیاید ...صورت زیبایش در حوض کاشی خواهد افتاد

 

شاید امشب به نامزد بازی رفته باشد 

 

که اینچنین ستاره ها را دست تنها و به انتظار گذاشته است

 

امشب این ماه چه زیبا به ناز امده ست

 

و دلهای روشن را به انتظا خودش گذاشته ست

 

امشب که همه چشمها بدنبالش   میگردند

 

فردا که بیاید همه ببینید که چشمانش سرمه کشیده ست

 

فردا که عروس بر بالای ابرها    به ما لبخند میزند

 

از بخت خوبی که خداوند  عطایش فرموده در حیرتم !

 

اگر در بیاید                فردا عید خواهد شدو نو نوار خواهیم شد

 

اگر در بیاید صورت سپیدش را در آب می نگرد و بزک میکند

 

اگر در بیاید...زمینیان غرق سرور شده و نقل می پاشند

 

و برای این عید فرشته ها      بر قلبهای پاک بوسه خواهند زد

 

اگر در بیاید کبوتر ها در آسمان رقصانند!

 

و مادر پیرم   شادباش مرا لای قرآن میگذارد

 

اگر در بیاید فردا آفتاب هم عروسی..... میگیرد

 

وآه و حسرت مان                 برای این ماه  زیبا تا به خداوندست

 

 

پیشاپیش    عید سعید فطر را به تمام عزیزان   تهنیت میگویم

 

 قاسم ابادی

 

واکاوی معماری مساجد

[ یکشنبه پنجم مرداد 1393 ] [ 7:52 ] [ همشهري ] [ ]
"غزه ننگ یادنه "
ابن ملجم ینگه دن                     خیانته تزه اولر

 

کربلا ـ کوفه ده که                  قیامته غزه اولر

 

علقمه قئیرت دلن            اوغزده کافر له آخ....

 

افطارنگ شیرین چایه کامه مه تلخ مزه اولر

 

چاغاله ظلمنگ اوتن ده یانده لن   بئنج ده که

 

زینبنگ درده گنه                 بو اورتده تزه اولر

 

شایدم خطابه سه یئتشمده                    کافر لره

 

ائلدرنگ های گئییراصغر له های غزه اولر

 

ترجمه فارسی

 

 

به یاد غزه

 

خیانت ابن ملجم بازهم تازه شد

 

کربلا و کوفه و قیامتی دیگر در غزه......

 

علقمه دوباره در غزه برپا کردند

 

و چایی شیرین افطارم به کامم    شرنگ شد !

 

بچه هایی که در آتش ظلم در گاهواره ها سوختند

 

و این میانه درد زینب دوباره تازه شد

 

شاید خطابه زینب به گوش کافران نرسید

 

بکشید ....اصغرها دوباره خواهند رویید و غزه باز غزه خواهد ماند!

 

به یاد شهدای غزه   ....جوانه های تازه روییده غزه....گلهای نو شکفته غزه ...مادران بخون غلطیده غزه ....

 

پدران به سوگ نشسته غزه.....

 

خوشا آنان که در راه عدالت به خون خویش غلطیدند و رفتند !!

 

"من از چشمان خود آموختم رسم محبت را

 

که هر عضوی بدرد اید به جایش دیده میگرید"

 

"سوسن قاسم آبادی"

 

عکس :جام جم

[ یکشنبه بیست و نهم تیر 1393 ] [ 9:16 ] [ همشهري ] [ ]
" بو آی ده که علی گنم ساقی ده"
 

 

بو آی ....که ایشق آی دن ام         ییراق ده

 

بو آی ده  که گئز و قولاغ گنا لردن   ایراق ده   

  

بو آی ده که ایری له تام........     ایشق ده 

 

سفره له رنگ برنگ ده یو            آچق ده 

 

بو آی ده که قره انم دعا ائدر           خدایه 

 

حسرته نن آه چکر و باخر گنم         بو آیه

 

بو آی ده که قرآنه               گئزده قویدی

 

آقشامه چن های آج و سوسوق         اولدی

 

بوآی ده که آسمانم ......            آبی ده

 

بو ای ده که علی گنم                ساقی ده

 

بو آی ده که "او "یئتشر             داده  مه

 

بو ای ده که یتیم گلر                   یادمه

 

بو ای ده که علی یه چن            سیت گلر

 

بایده له که شاید او یاشدن               دولر

 

بو آی ده که یتیم له های             گئز گذر

 

بی آته  له    درده گنم               تزه  لر

 

بو ایده که گین ام شاید                تو تلسن

 

علی علی دئسن که قان                یقلئسن

 

بو آی که ایشق آی دن ام             ییراق ده

 

بوگیجه دن هر گیجه سه  قرنقه   بی چراغ ده

 

 

ترجمه فارسی

 

ماهی که علی  ساقی آنست

 

 

این ماه که از ماه روشن هم زیباتر و بهترست

 

این ماه که در آن چشم و گوش از گناه به دورست

 

این ماه که همه دلها روشن است

 

سفره هامان رنگین و همیشه گشوده ست

 

این ماه که مادر  پیرم باز دست هایش رو به خداوندست

 

با حسرت به این ماه مینگرد و آه میکشد

 

این ماه که قرآن را برچشمانمان نهادیم

 

تا غروب افتاب گرسنه و تشنه ماندیم

 

این ماه که اسمان آبی ترست

 

این ماه که علی ساقی ان است

 

این ماهی که "او "به دادمان  خواهد رسید

 

این ماهی که یتیمان را به یادم می اورد

 

 

این ماه که برای علی شیر خواهدامد

 

ظرفهایی که از اشک یتیمان سر ریز خواهد شد

 

این ماهی که  یتیمان باز چشم در راه    دارند

 

درد بی پدری دوباره تازه خواهدشد

 

این ماهی که شاید خورشید هم گرفته   شود

 

با گفتن علی علی    خون بگرید!

 

این ماه که از ماه روشن زیباترست

 

از "امشب "هر شب آن تیره و تاریک و بی چراغ است

 

 

تسلیت ایام

 

سوسن قاسم ابادی

[ جمعه بیست و هفتم تیر 1393 ] [ 10:26 ] [ همشهري ] [ ]
"رمضاننگ...شماله"
هئنزم  حواله مز دوله ده او          ایسه نن

 

میخک و رازقی و اطلسی یو        یاسه نن

 

رمضاننگ شماله ایسه گئترده       کوچه دن

 

اذاننگ سسه یه نن او مسجدنگ      دامن نن

 

افطارنگ وقته که اولده سفره مز    ایشقه ده

 

گئجه یم ایشق اولوده  آتمنگ         یادن نن

 

سئره یوافطار مزنگ روزی سه یو  دوزه گنم

 

انمنگ ال لره که شئپدیره ده         یاشن نن

 

آته سئز لق همیشه یمان ده      چاغا لره چن

 

اته که جانه نه بنده چاغاسه عزیز ده او جانن

 

 

"یتیم نواز لق....علی ننگ شیوه سه ده"

 

بو یادمزده قالسن..........

 

 

22211489.jpg

 

ترجمه فارسی

 

نسیم رمضان

 

بازهم صحن حیاط مان پر  شده از عطر او

 

از میخک و رازقی و اطلسی و هم یاس ....

 

نسیم رمضان بوی او را از کوچه آورد

 

و با صدای موذن و اذان از پشت بام مسجد  در هم امیخت

 

شب هم روشن بود از یاد پدر

 

و اما رو زی و نمک سفره افطار و سحر مان

 

که دست های خیس از اشک مادر بود

 

بی پدر ی   برای فرزندان همیشه درد  ست

 

پدر که جانش به جان فرزندانش بندست  و  فرزند عزیزتر از جان پدر

 

"یتیم نوازی شیوه  مولا علی ست این در خاطرمان میماند"

 

سوسن قاسم آبادی

[ چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 ] [ 10:40 ] [ همشهري ] [ ]
او چراغ سئز گیجه......"
 

اوگیجه که     کوچه سننگ  چراغ لره ایچوده

 

 

او گیجه که     ائرته دن  او ایشق گینم قاچوده

 

 

او گیجه که     قرنقه آی بیر  بغضه نن ایتوده

 

 

او گیجه که     الدوز له یم  بلوت لره  باتوده  

 

 

او گیجه که    آته فقط " اکه چئری"   آلوده

 

 

او گیجه که     چاغاسنه یالان نن قول بئروده

 

 

او گیجه که خجالته نن باشنه نیم تنه یه سالوده

 

 

او گیجه که    او سفره دن شمال فقط گئچوده

 

 

او گیجه که   ائرته یه چن چاغاسه آج یاتوده

 

 

او گیجه که     آته فقط "اکه چئری"   آلوده

 

 

او گیجه که او قوشنه سه اوت ده کباب قویوده

 

 

او گیجه که کباب ایری نن   انه یاش تئکوده

 

 

 

اوگیجه که" نرگس " گنم کباب هوس ائدوده

 

 

اوگیجه که آته سه ننگ پول لره تئی چکوده

 

 

اوگیجه که     آته فقط " اکه چئری "آلوده

 

 

اوگیجه که بیر شرمه نن های"دره" آرتوده

 

 

باخردم او خدایه که   باخرده یو   دوروده

 

 

 

ترجمه فارسی

 

آن شب بی چراغ

 

ان شبی که تمام چراغهای کوچه شان خاموش بود...

 

ان شب که ا ز صبح خورشید روشن هم پا به فرار گذاشته بود

 

آن شب که ماه تاریک با بغضی گم شده بود

 

 :  

ان شب که ستاره ها در ابر فر رفته بودند

 

شبی بود که پدر فقط با دو دانه نان به منزل رفته بود.....

 

آن شبی که پدر قول دروغین به بچه اش داده بود

 

آن شب که از خجالت سر در گریبان برده بود

 

آن شب که از سفره خالی شان فقط باد گذر کرده بود

 

آن شبی بود که پدر فقط دو دانه نان به خانه برده بود

 

آن شب که فرزندش سر گرسنه تا صبح به زمین گذاشته بود

 

آن شبی که همسایه کباب بر آتش گذاشته بود

 

آن شب که نرگس هوس کباب کرده بود

 

آن شب که مادر با دلی کباب شده تا صبح گریسته بود

 

آن شبی که پول پدر در جیبش ته کشیده بود

 

آن شبی که پدر فقط با دو  دانه نان به خانه رفته بود

 

آن شبی که فقط پدر عرق شرم از پیشانی ش پاک کرده بود

 

دیدم که خدا هم می دید و  هیچ نمی گفت!!

 

"درین شبهای عرفانی و نورانی

 

 بیاد بچه هایی باشیم که همیشه روزه دارند چون نان ندارند"

 

سوسن قاسم ابادی

[ پنجشنبه نوزدهم تیر 1393 ] [ 15:5 ] [ همشهري ] [ ]